Tag: music

 • Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc

  Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe. Ôm thật lâu, tựa đầu vào lưng của tôi. Giá như có ai cùng dạo quanh phố xá. Tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao.

 • The Best We Got

  THE RUBENS - The Best We Got (OFFICIAL)

  Slow down, don’t speak, say something. Line up, don’t cheat, stop staring. Sit down, shut up, start learning. Time’s up, get out start working.

 • Hooked On A Feeling

  Hooked On A Feeling by Blue Swede

  I’m hooked on a feeling I’m high on believing That you’re in love with me. Lips as sweet as candy. It’s taste is on my mind. Girl, you got me thirsty. For another cup o’ wine