Read more
  • 26/01/2023

Năm 2023 đã đến rồi và tôi, Nẫm, đã quyết định trở lại viết blog hàng tuần để chia sẽ với mọi người những kinh nghiệm, suy nghĩ, thực hành về cuộc sống và công việc thường ngày.

Read more
  • 21/04/2016

Mời mọi người cùng thưởng thức bộ sưu tập hoa do mình chụp. Đủ mọi thể loại hoa, từ hoa dại đến hoa trong chậu… Mặc...

Read more
  • 27/03/2016

I gave her the means, she had the will. I kept on pushin’, for the kill. I never thought, she’d finish me. As she shot me down and left me to bleed

Read more
  • 24/03/2016

Slow down, don’t speak, say something. Line up, don’t cheat, stop staring. Sit down, shut up, start learning. Time’s up, get out start working.