1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nghề muối Hòn Khói

Hàng ngày, chúng ta đều dùng muối để sáng tạo ra những món ăn tuyệt vời. Nhưng ở tại Hòn Khói, Khánh Hòa, Việt Nam, những con người này hàng ngày phải vất vả gánh từng gánh muối để kiếm sống. Công việc của họ bắt đầu từ tờ mờ sáng, lúc con gà vừa cất tiếng gáy và kết thúc lúc mặt trời ở trên đỉnh đầu.

Tôi đã có dịp 2 lần ghé thăm nơi đây, dường như mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, điều đặc biệt nhất là không còn những gánh muối nặng nề nữa, mà thay vào đó là xe cút kít. Có lẽ thời gian đã dần thay đổi con người nơi đây, nhưng mà cảnh vật thì vẫn mãi đẹp tuyệt vời.

14

13

12

11

10

9

8

7

5

6

4

2

3