Nẫm làm gì?

Read more
  • 02/05/2023

Tetris đã cho chúng ta thấy được những tố chất của Henk Rogers và Alexey Pajitnov đã làm nên sự thành công của Tetris. Trong bài viết này tôi sẽ không bàn về nội dung hay đánh giá phim hay dỡ thế nào? Tôi sẽ đưa ra quan điểm của mình về những mảnh ghép trong Tetris.

Read more
  • 04/02/2023

Freelancer cổ đại, ngược dòng lịch sử chắc chúng ta đều đã nghe cụm từ “Lính đánh thuê” trong sử sách hoặc video game chúng ta chơi lúc nhỏ. Một người lính sẽ phục vụ cho các chủ nhân khác nhau và nhận được một khoản thù lao sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc sau khi sống sót khỏi trận chiến.

Read more
  • 26/01/2023

Năm 2023 đã đến rồi và tôi, Nẫm, đã quyết định trở lại viết blog hàng tuần để chia sẽ với mọi người những kinh nghiệm, suy nghĩ, thực hành về cuộc sống và công việc thường ngày.