Việt Nam trong mắt tôi - Tập 2 - Đà Lạt

Việt Nam trong mắt tôi - Tập 2 - Đà Lạt

Một ngày ở Đà Lạt dường như trôi qua rất chậm, như thể những luồng khí lạnh đã khiến cho thời gian ngưng tụ lại, và từ đó con người sống chậm rãi hơn, ôn hòa hơn và biết đâu đấy, hạnh phúc hơn. Một vùng đất như vậy, hàng vạn hàng trăm lần du hí nữa, ta sẽ luôn tìm được lý do để ghé về…

Cre: Sony Viet Nam

Subscribe to Nẫm's Phiêu lưu ký

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe