Ninh Thuận - Thiên nhiên và con người

Ninh Thuận - Thiên nhiên và con người

Mũi kê gà, Tháp chàm, Vịnh Vĩnh Hy, Đồi Cát Nam Dương, Đồi cừu, Hòn Khói … Là những địa điểm không thể bỏ qua của dân phượt chuyên săn ảnh. Bộ ảnh này được chụp từ năm 2014, tính đến hiện tại, tôi đã ra các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận được 4-5 lần. Mỗi lần đều là một trài nghiệm khác nhau. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ ảnh về Ninh Thuận.

1
20
21
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Hình ảnh được chụp bằng điện thoại

18

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Subscribe to Nẫm's Phiêu lưu ký

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe