Linh tinh

Sự thật hay giả dối

Đôi lúc nhìn thấy chưa hẵn là sự thật. Đôi lúc sự thật là kết quả của giả dối. Mọi việc đều cần phải đánh giá và suy xét trên nhiều góc độ khác nhau. Võ Minh Mẫn

Tôi là Nẫm. Tôi thích đi bụi một mình hoặc một số mình. Thích chụp hình phong cảnh, động vật, hoa, người già và trẻ nhỏ. Thích ăn đặc sản mọi miền. Thích làm những chuyện hơi khác người không bình thường. Hãy như Nẫm.