Linh tinh

Hooked On A Feeling by Blue Swede

I’m hooked on a feeling
I’m high on believing
That you’re in love with me
Lips as sweet as candy
It’s taste is on my mind
Girl, you got me thirsty
For another cup o’ wine

-by Blue Swede

Tôi là Nẫm. Tôi thích đi bụi một mình hoặc một số mình. Thích chụp hình phong cảnh, động vật, hoa, người già và trẻ nhỏ. Thích ăn đặc sản mọi miền. Thích làm những chuyện hơi khác người không bình thường. Hãy như Nẫm.