Nẫm's Phiêu lưu ký

Category: Linh tinh

August 2016 Saigon WordPress Meetup

Saturday, Aug 20, 2016, 2:00 PM

Citihub Co-working Space and Coffee
93 Nguyen Van Thu, Dakao Ward, District 1 Thanh Pho Ho Chi Minh, VN

43 WordPress Lovers Attending

Buổi Sài Gòn WordPress meetup tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 20/08/2016. Nếu bạn có thể chia sẻ điều gì đó về WordPress thì hãy comment ở dưới nhé.(English content is below)Nội dung của meetup:1, Xây dựng blog bằng WordPress trong 24 giờ Speaker: Võ Minh Mẫn – Team Lead of VRNews ivr.vn.2, WordPress plugin development on the road Speaker:…

Check out this Meetup →

I gave her the means, she had the will
I kept on pushin, for the kill
I never thought , shed finish me
As she shot me down and left me to bleed

Slow down, don’t speak, say something
Line up, don’t cheat, stop staring
Sit down, shut up, start learning
Time’s up, get out start working

“I’m hooked on a feeling
I’m high on believing
That you’re in love with me
Lips as sweet as candy
It’s taste is on my mind
Girl, you got me thirsty
For another cup o’ wine”Blue Swede

Đôi lúc nhìn thấy chưa hẵn là sự thật. Đôi lúc sự thật là kết quả của giả dối. Mọi việc đều cần phải đánh giá và suy xét trên nhiều góc độ khác nhau. Võ Minh Mẫn

Copyright © 2018 Nẫm's Phiêu lưu ký

Theme by Anders NorenUp ↑