Đà Nẵng - Thành phố của những cây cầu và đường cong

Đà Nẵng - Thành phố của những cây cầu và đường cong

Đà Nẵng là một trong những thành phố có sự thay đổi khá chóng mặt. Tôi có cơ hội đến với Đà Nẵng 3 lần trong những năm 2013, 2015 và gần đây nhất là 03/2016. Từ đỉnh đèo Hải Vân đến đỉnh Bà Nà, tất cả đều ẩn chứa trong mình những khung cảnh đẹp tuyệt vời. Những khung cảnh chỉ có người nào từng vi vu trải nghiệm trên những cung đường mới có thể cảm nhận được.

Subscribe to Nẫm's Phiêu lưu ký

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe